Praktik baner vejen

ImageFor Louise Engel Balling, der har studeret industrielt design, endte praktikopholdet hos Novo Nordisk med en fastansættelse. Her fortæller hun om sine oplevelser og giver gode råd til at søge praktikplads. Lars Hofmann Christensen, som er afdelingsleder i Novo Nordisk, fortæller også om fordelene ved at have en designpraktikant tilknyttet sin virksomhed.

Hvorfor søgte du en praktikplads?
Jeg har været i praktik to gange. Den ene gang på tegnestuen CBH-design og den anden gang hos medicovirksomheden Novo Nordisk. Der var to primære grunde til, at jeg valgte at søge praktik. For det første ville jeg gerne have praktisk erfaring med arbejdet som designer i forskellige typer af virksomheder. Det var derfor, jeg både valgte at søge praktik på en tegnestue og i en produktionsvirksomhed. For det andet var det vigtigt for mig at afprøve nogle af de teoretiske metoder, som vi lærer på skolen og se, om de holder i praksis.

Hvad har du fået ud af dit ophold hos Novo Nordisk?
Det mest håndgribelige er, at jeg er blevet fastansat. Praktikopholdet har helt klart været en betydende faktor for min ansættelse. Derudover har jeg fået et indblik i produktudvikling i en global virksomhed, hvilket især har givet mig en større forståelse for forretningsstrategier. Desuden har praktikopholdene øget mine kompetencer i forhold til at forstå og samarbejde med forskellige faggrupper. Jeg har også fået indsigt i førende danske og udenlandske designvirksomheders arbejde, fordi Novo Nordisk i høj grad benytter sig af eksterne designbureauer. På den baggrund kunne jeg også bedre vurdere mine egne faglige kompetencer, og se værdien af min uddannelse på Designskolen, hvilket igen har dannet basis for en langt mere fokuseret afslutning på mit studie.
 
Det er mit indtryk, at man generelt får utrolig meget ud af et praktikophold, fagligt såvel som personligt. Og man kommer dermed tilbage til skolen med et helt nyt perspektiv og kan se på den sidste del af studiet med helt andre øjne, hvilket er meget sundt. At have været i praktik giver også typisk den studerende en øget målrettethed, fordi man har fået en sin teoretiske viden kombineret med en praktisk ballast. Så jeg kan klart anbefale et praktikophold.

Læs hele artiklen på Dansk Design Center.

Skriv et svar