Flemming Brinck matcher virksomheder og designere

ImageFlemming Brinck er designambassadør i Region hovedstaden. En af hans opgaver som ambassadør er at introducere virksomheder til relevante designere. Læs om hans erfaringer på området.

Har du haft succes med at matche en virksomhed med en designer?
Indtil videre har jeg været med til at matche otte virksomheder med forskellige designere. Alle har fortsat samarbejdet, men det er endnu for tidligt at vurdere de økonomiske resultater af mit foreløbige arbejde som designambassadør. Men det skal nok komme!

Inden et designmatch har jeg besøgt virksomheden og fortalt om fordelene ved design. Efterfølgende introducerer jeg virksomheden for en relevant designer. For at gøre introduktionen let har jeg foreslået designerne at lade det første møde være en illustration af, hvad de kan bidrage med samt hvad det videre arbejde vil være, og hvad det vil koste. Et sådant introduktionsmøde koster 1.500 kr. for virksomheden, og det er de fleste villige til at betale. Det er vigtigt at virksomheden får en klar opfattelse af designprocessen, faserne og prisen. Når selve designprocessen går i gang forsøger jeg at holde en løbende kontakt med dem for at være underrettet om projektets udvikling.

Hvorfor er det vigtigt, at der er designambassadører i Danmarks fem regioner?
At have designambassadører rundt i alle landets regioner giver en større gennemslagskraft i formidlingen af budskabet om designs værdiskabende og forretningsmæssige potentiale. Og det er godt, for selvom der er en stor del af erhvervslivet, der har hørt om design, så er der stadig en del, som aldrig har praktiseret det. Derfor er vi som designambassadører med til at synliggøre designs økonomiske potentiale over for erhvervslivet i Danmark, og det er frugtbart for den enkelte virksomhed og for Danmarks konkurrenceevne på internationalt plan.  

Læs hele artiklen på Dansk Design Center.

Skriv et svar