Dansk Design Centers designdefinition

ImageDesign = æstetik + merværdi

Designfeltet er et brydningsfelt af idéer og strategier og er derfor vanskeligt at definere. En ting er sikkert: Inden for de senere år er der sket en udvidelse af designbegrebet.

I relation til Dansk Design Centers strategi og i lyset af de muligheder og udfordringer, der ligger i at tænke design som en integreret del af en virksomheds strategi og forretningsudvikling, har Dansk Design Center udviklet en definition af design.

Definitionen har naturligvis konsekvens for den måde, Dansk Design Center arbejder på. Den bliver således omdrejningspunkt for alle Dansk Design Centers aktiviteter.

Dansk Design Centers designdefinition:

  • Design er resultatet af et bevidst og kreativt arbejde med en idé, et problem eller et ønske om forandring. Resultatet, materielt eller immaterielt, skal være præget af æstetik og skabe merværdi.

Definitionen kan ses som udtryk for, at betydningen af ordet design er blevet bredere. Fra tidligere at have et mere entydigt fokus på æstetik og formgivning og en langt stærkere vægtning af det materielle, er begrebet design i dag meget mere end æstetik, og resultatet af designerens arbejde er mindst lige så ofte immaterielt. Det har imidlertid været vigtigt for Dansk Design Center at vedkende sig æstetikkens fortsatte betydning for designbegrebet.

Dansk Design Center arbejder i krydsfeltet mellem design og erhverv. En af de vigtigste opgaver er at formidle viden om det store forretningsmæssige potentiale for virksomhederne i at arbejde med design. Derfor fokuserer Dansk Design Center i definitionen også på design som et værktøj til at forbedre virksomhedens bundlinie. Brugen af design er et afgørende parameter for økonomisk vækst, og det vil Dansk Design Center gerne understrege ved i definitionen at inddrage merværdi.

Merværdi dækker over flere ting. Fra den økonomiske/materielle værdi af et produkt, service eller løsning til andre, immaterielle værdier, hvor bl a oplevelser, kvalitet, forventninger, sanselighed, identifikation og følelser spiller ind. Hvad enten værdien tilføres materielt eller immaterielt, skal den i sidste ende føre til vækst  – forstået som et positivt resultat i en virksomheds forretningsudvikling. Design er m.a.o. et centralt parameter til økonomisk vækst.

Læs mere på Dansk Design Center.

Skriv et svar