“Design skal afmystificeres”

ImageJannik Schack Linnemann, forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, er oplægsholder ved Dansk Design Centers design:DAG i Middelfart den 3. december. Her fortæller han om, hvordan erhvervslivet kan blive bedre til at udnytte designeres kompetencer.

Hvordan kan erhvervslivet blive bedre til at benytte sig af designere og deres kreative kompetencer?
Der er mange myter og fordomme – både blandt virksomhederne og designerne. Derfor skal de gode eksempler fortælles igen og igen. Design skal afmystificeres, så designerne indgår på lige fod med revisorer, advokater og managementkonsulenter, når virksomhederne har brug for videntung rådgivning.

Derudover skal erhvervslivet og designvirksomhederne have flere naturlige mødesteder, hvor de kan lære hinandens behov og kompetencer bedre at kende. Her har Videnskabsministeriet en række innovations- og forskningsnetværk, som designvirksomhederne med fordel kunne interessere sig mere for.

Hvilke behov har erhvervslivet? Hvad er det helt konkret virksomhederne mangler fra designerne?
Erhvervslivet har behov for, at designerne bliver bedre til at sælge sig selv og skære ud i pap, hvorfor virksomhederne bør interessere sig langt mere for design som strategi, metode og udviklingsværktøj. Virksomhederne har brug for at differentiere sig fra konkurrenterne – og det kan de gøre via design – ligesom de har brug for, at der er tæt sammenhæng mellem deres ledelsesværdier, brand, kommunikation og den måde, de opfattes på i markedet.

Herudover vil jeg nævne hele oplevelsesøkonomien som et område, som virksomhederne har skarpt fokus på i disse år. En af de ting, som Danmark skal leve af fremover, er innovative oplevelsesbaserede forretningsmodeller, da vi ikke kan konkurrere på pris men på immaterielle parametre som dyb forståelse af kundens præferencer, kreativ videnanvendelse og innovationsledelse, og det er nogle af designernes styrker.

Hvad gør Dansk Erhverv for erhvervslivet i forhold til implementeringen af design?
Vi arbejder ihærdigt på at få design på virksomhedernes nethinde ved at udbrede de gode eksempler på, hvordan design kan skabe vækst og værdi – bl a i samarbejde med Dansk Design Center og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Vi gør også en del ud af at nuancere designbegrebet, så det bliver interessant for flere virksomheder at tænke design ind i forretningsmodellen.

Og så gør vi os umage for at skubbe på den designpolitiske dagsorden i pressen og blandt politikere og embedsmænd. Det politiske lobbyarbejde sker i samarbejde med vores to designforeninger – Danish Design Association og Danske Designere.

Læs hele artiklen på Dansk Design Center.

Skriv et svar