Case: Økonomisk succes for redesignet udlastningsbælg

ImageI 2003 var Cimbria Herning en virksomhed med massive økonomiske problemer. I dag kan den lille, vestjyske virksomhed bryste sig af at være verdens førende producent af udlastningsbælge. En designinvestering i 2004 har i høj grad været med til at skabe en sund økonomi og et motiverende arbejdsklima.

Efter en turbulent tilværelse præget af store økonomiske problemer, erkendte Cimbria Hernings nyudnævnte direktør Lars Nørgaard i 2003, at der skulle ske radikale ændringer, hvis virksomhedens forsatte eksistens skulle sikres. Fra at være kundernes absolut foretrukne producent på markedet var konkurrenterne begyndt at få flere og flere ordrer.

Billedet havde ændret sig, og det havde store konsekvenser for den lille virksomhed i Herning. Cimbria Herning fik i 2003 et resultat før skat på minus 9,3 millioner kr, hvilket betød, at egenkapitalen var væk, og at bankforbindelsen trak sig. Desuden påvirkede situationen virksomheden internt, idet der var en høj personaleudskiftning samt et krav fra ejerkredsen om, at 2004 skulle bibringe et positivt resultat.

Løsningen på problemet blev en organisatorisk omstrukturering med frasalg af forretningsområder, så fokus nu udelukkende var på virksomhedens kerneområde – udlastningsbælge – og en solid designinvestering, der skulle bruges på at redesigne udlastningsbælgen.

Lars Nørgaard fik idéen til at bruge design i relanceringen af udlastningsbælgen, da han tilfældigvis læste en designhistorie i dagspressen og umiddelbart derefter hørte om et designseminar for virksomheder. Lars Nørgaard tilmeldte sig designseminaret, og det åbnede hans øjne for designs værdiskabende og forretningsmæssige potentiale.

”Tidligere satte vi bare en ny funktion på siden af udlastningsbælgen, og den kom derfor til at ligne et mekanisk juletræ. Vi kunne ikke se, at den var grim, fordi den altid havde set sådan ud. Designseminaret gjorde mig imidlertid opmærksom på, at design skal indtænkes i enhver forretningsstrategi, hvis en lille virksomhed som vores skal gøre sig forhåbninger om at være en relevant spiller på den internationale bane,” fortæller Lars Nørgaard.

Læs mere eller download hele artiklen samt se billeder fra før og efter på Dansk Design Center.

Skriv et svar