Case: Strategisk emballagedesign gav øget salg

ImageStrategisk emballagedesign giver øget salg og dialog med målgruppen. Det er hvad Castus A/S kunne konstatere efter en re-lancering af deres produktlinje for frugtstænger og frugtpålæg, som på kun et år resulterede i en meromsætning på 69%.

Stagneret salg
Da Henrik Winther-Olsen i 2003 overtog Castus A/S var det et solidt firma med et godt indkørt produkt over for detailhandlen. Men salget var stagneret, hvilket hovedsagligt skyldtes, at der ikke havde været fokus på produktudvikling i de seneste år, hvor Unilever havde haft produkterne i sortiment.

Med et andet firma, Trope,  havde Henrik Winther-Olsen udnyttet muligheden for at placere nøddeblandinger i supermarkedernes frugt- og grøntafdelinger, og det havde givet et stort mersalg. Det var netop denne positionering, han ville opnå med Castus-produkterne – de skulle sælges både som kolonialvarer og som frugt og grøntprodukter. Sammenligningen lå lige for, men Castus-produkterne havde et imageproblem, som Trope ikke havde haft – Castus frugtpålæg og frugtstænger blev opfattet som usunde.

Et designbureau kontaktes
Henrik Winther-Olsen iværksatte en række forundersøgelser for at finde en strategi for de bedste afsætningskanaler og målgrupper for Castus-produkter. Forundersøgelserne pegede på lige så mange muligheder som ulemper. Henrik Winther-Olsen besluttede derfor at få en strategisk sparring på processen.

Valget faldt på envision:design, der havde stor erfaring med fødevarebranchen. Det var også det bureau, som Henrik Winther-Olsen havde samarbejdet med omkring Trope-produkterne. Valget af envision:design viste sig at være et klogt valg, som kom til at spare Castus for mange fejlskud i produktudviklingen.

Designstrategien tager form
På baggrund af en fokusgruppeundersøgelse blev det slået fast, at Castus skulle have en ny strategi for, hvilken fødevarekategori produkterne skulle placeres i. Man lagde sig fast på kategorien ”det sunde alternativ til frugt” med tilhørende placering i detailhandlens frugt- og grøntafdelinger. Målgruppen blev indsnævret til at rette sig mod de 0 til 12-årige og deres forældre, og man satsede på frugtstænger frem for frugtpålæg.

Læs hele artiklen eller download den på Dansk Design Center.

Skriv et svar