Workshop: Design + internationalisering = vejen til vækst

ImageDansk Design Center inviterer, i samarbejde med Danmarks Eksportråd, Erhvervsservice Nordsjælland og Væksthus Hovedstaden, til workshop den 20. november 2007 kl 14.00-17.00 i Hillerød.

Workshoppen “Design + internationalisering = vejen til vækst” henvender sig særligt til små og mellemstore virksomheder, der har ambitioner om vækst og øget international erfaring.

Formålet med workshoppen er at inspirere virksomheder til aktivt at bruge design som et konkurrenceparameter til at skabe vækst via internationalisering og herved opnå fodfæste på eksportmarkederne.

Design er et vigtigt for parameter for, om danske produkter og serviceydelser kan bære en høj pris og klare sig på de internationale markeder.

Det er derfor essentielt, at danske virksomheder i højere grad integrerer design som en del af deres forretningsstrategi, da det kan være med til at skabe bedre bundlinieresultater.

Ved at bruge design i alle led af værdikæden styrkes den enkelte virksomheds udgangspunkt for at klare sig bedre på det konkurrencebetonede, internationale marked.

Læs mere på Dansk Design Center.

Skriv et svar