Brugerne driver innovationen

ImageI dette interview fortæller Jacob Buur om sit syn på innovation og om fordelene i at involvere brugerne i innovationsprocessen. Jacob Buur er professor i brugerorienteret design på Mads Clausen Institut for Produktinnovation på Syddansk Universitet. Han er desuden en af talerne på ECCI X konferencen den 14.– 17. oktober 2007.

Hvad forstår du ved innovation?
For mig er innovation det at skabe nyt, og at gennemføre det.

Hvad fremmer en innovationsproces?
Innovation opstår i mødet mellem forskellige fagligheder eller forskellige perspektiver. Jeg tror ikke så meget på den ensomme opfinder eller på ingeniøren, der opfinder ved sit skrivebord uden samspil med andre. Det er snarere i dialogen mellem mennesker med forskellige erfaringer og syn på tingene, at innovation skabes.

Det er derfor mødet med brugere har et utroligt potentiale til at forandre og forny, hvis man som virksomhed tør lytte, lade sig overraske og kan bearbejde det, man hører. Jeg tror heller ikke så meget på ideen, altså den geniale tanke, der sætter det hele i gang. Det at skabe nyt er hårdt arbejde med mange af den slags møder og konfrontationer mellem forskelligheder, før man kan se, at en ide er holdbar og faktisk er god.

Hvordan involverer den enkelte virksomhed i praksis brugere i en innovationsproces?
Når en virksomhed som Intel gennem de sidste tre år har ansat mere end 60 antropologer til at gennemføre brugerstudier, giver det genlyd blandt andre store koncerner. Det, designantropologerne hos Intel gør, er at opsøge f eks ældre mennesker spredt ud over hele kloden for at finde ud af, hvordan deres tilværelse arter sig, og hvor der måtte være brug for teknologi til at støtte dagligdagen. Konkret er det besøg af 1-2 dages varighed, hvor design-antropologerne systematisk observerer, stiller spørgsmål, og gennemfører små praktiske øvelser for at få så meget som muligt at vide.

Læs hele artiklen på Dansk Design Center.

Skriv et svar