Servicedesign i DSB ifølge designchef Pia Bech Mathiesen

ImagePia Bech Mathiesen, designchef i DSB, fortæller her, hvordan hun opfatter begrebet servicedesign, og hvordan det er implementeret i DSB. Pia Bech Mathiesen deltog i design:DAG om servicedesign i Dansk Design Center.

Hvad forstår du ved servicedesign?
For mig handler servicedesign om kundeoplevelsen som helhed. Herunder også alle de immaterielle designydelser, som eksisterer i virksomheden. Man skal ikke se ensidigt på de enkelte problemstillinger, men anskue den helhedsoplevelse, som kunden har.
 
Hvordan er servicedesign implementeret i DSB?
DSB er jo en servicevirksomhed, så servicedesign eksisterer i mange sammenhænge, men er måske bare ikke tidligere blevet betegnet som servicedesign. For mig er det væsentlige ved servicedesign, at man får et redskab til naturligt at sætte fokus på helhedsoplevelserne. Og man får et begrebsapparat der gør, at mange af vores immaterielle designydelser kan defineres.

Hvilke serviceelementer arbejder I strategisk med?
Vi arbejder med mange forskellige grene af kundetilfredshed og prioriterer, hvad vi i en given periode oplever er vigtigst. F eks er trafikinformation et af de områder, hvor vi i øjeblikket arbejder strategisk ud fra kundens helhedsoplevelse. Jeg tror, at man for nogle år siden i DSB fokuserede mere på enkeltydelser såsom trykte plakater, skærmgrafik og sms-service. I dag angriber vi det som én servicedesignydelse og skildrer trafikinformation som en helhed.

Læs hele artiklen på Dansk Design Center.

Skriv et svar