Seminar: Hvordan hænger design og medicinalverden sammen?

ImageDesign som konkurrenceparameter. Den 14. juni 2007 i Hillerød.

Medicinal- og medicondustrien har en stærk tradition for sikkerhed, funktionalitet og sundhed i produktudviklingen. Uden at forklejne disse traditioner er der gennem design muligheder for at udnytte kendte og latente behov hos brugere og sundhedspersonale. Ved at bruge design i udviklingsprocesser af sundhedsprodukter kan de danske medicinal- og medicovirksomheder styrke deres markedsgrundlag og skabe vækst.

Få indblik i designs rolle indenfor medicinal- og medicondustrien og hør om konkrete erfaringer fra et samarbejde mellem en medicinalvirksomhed og en designer. Hør historien om hvordan en viden om patientbehandling kan føre til udvikling af et helt nyt produkt, der udnytter design til at give en bedre behandlingsoplevelse og en mere præcis dosering, når børn skal indtage medicin.

Seminaret giver værktøjer til at indtænke design i virksomheden og i produktudviklingen. Desuden bliver der sat fokus på, hvordan skjulte muligheder i nuværende og potientielle produkter kan opdages og udvikles.

Workshoppen henvender sig til ledere og mellemledere med produkt-, branding-, marketings- eller udviklingsansvar i medicinal- og medicovirksomheder.

Få inspiration og ideer til branding og udvikling af medicinal- og medicoprodukter. En proces, hvor der kan skabes resultater via design, som kan ses på bundlinien.

Læs mere på Dansk Design Centers hjemmeside.

Skriv et svar