Nyt om Designer:ISO

ImageDesigner:ISO fungerer fra 1. januar 2007 på kommercielle vilkår og uden tilskud til implementering og gennemførelse af certificeringen.

Dansk Design Center vil være ansvarlig for markedsføringen og også fremover sørge for eksponering af de certificerede designvirksomheder, samt ordningen Designer:ISO. Det vil ske primært på DDC´s website. Design Business Group vil skabe yderligere fokus på ordningen gennem sit arbejde med BornCreative og professionalisering af branchens generelle forretningsmæssige niveau.

Alle aftaler om implementering og certificering aftales direkte mellem designvirksomheden og eksterne konsulenter. 

Designer:ISO er en kvalitetssikring af de interne processer i danske designvirksomheder. Den specifikke ISO standard for den danske designbranche giver mulighed for at opnå konkurrencefordele og nye kundegrupper gennem proceskortlægning og -optimering.

Designer:ISO har fået fodfæste i den danske designbranche, og siden introduktionen i 2003 er der 12 virksomheder, der har fået tildelt et ISO-certifikat. Ligeledes er der en række virksomheder, der er i gang med certificeringen.

Læs mere på Dansk Design Center.

Skriv et svar