Seminar i Aalborg

ImageDesign + internationalisering = vejen til vækst. I samarbejde med Danmarks Eksportråd og Erhvervscenter Nordjylland inviterer Dansk Design Center til seminar den 22 maj i Aalborg.

Design er vigtigt for, om danske produkter og services er i stand til at bære en høj pris og klare sig på de internationale markeder. Seminaret om design + internationalisering skal inspirere virksomheder, herunder de små og mellemstore, til aktivt at bruge design som et konkurrenceparameter til at vækste via internationalisering, herunder opnå fodfæste på eksportmarkederne.

Dansk Design Center vil fortælle om hvordan du kan ruste din virksomhed til aktivt at bruge design – i alle led i værdikæden fra start til slut.

Målet er at skabe resultater via design, som kan ses på bundlinien. Du vil også høre om hvordan Danmarks Eksportråd via bl a BornCreative-programmet kan være med til at hjælpe din virksomhed ud på det globale marked.

Cases:

HVORDAN GØR MAN?
Lars Kjærulff Design vil fortælle om forretningsudvikling via design gennem fornyelse af virksomhedens produktplatform ved at inddrage design i hele udviklingsforløbet fra idé til færdigt produkt.

OG I FORHOLD TIL MARKEDET?
Gast Group/Jun-Air vil fortælle om design som grundlag for at skabe ny funktionalitet i produkterne og de deraf afl edte fordele og resultater. Se detaljeret program på efterfølgende side.

  • Tid: Tirsdag den 22 maj 2007 kl 12.30 – 16.00
  • Sted: Nordjyllands kunstmuseum, Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg www.nordjyllandskunstmuseum.dk
  • Pris: 300 kr + moms
  • Tilmelding: Senest den 16 maj til www.ecnord.dk

Skriv et svar